22. 1. 2001
ID: 786

Odmítnutí milosti prezidenta v trestním řízení

Milost prezidenta republiky není dalším přezkumným institutem jak by se ze zpráv českých médií mohlo mnohdy zdát. Zařazení tohoto institutu do Trestního řádu (§§366-367) není zrovna nejštastnějším řešením. Jedná se o pravomoc prezidenta (čl. 62 písm. g ) Ústavy ČR) na základě svého rozhodnutí udělit milost.

Milost prezidenta republiky není dalším přezkumným institutem jak by se ze zpráv českých médií mohlo mnohdy zdát. Zařazení tohoto institutu do Trestního řádu (§§366-367) není zrovna nejštastnějším řešením. Jedná se o pravomoc prezidenta (čl. 62 písm. g ) Ústavy ČR) na základě svého rozhodnutí udělit milost.

Dispozice s udělenou milostí je plně v rukou toho, kdo ji dostal. Je jen na jeho vůli, zda ji přijme, či odmítne. Jedná se tak nejen o právo obžalovaného, aby jeho případ byl projednán a tak mohl být zproštěn obžaloby, ale také o právo obžalovaného (odsouzeného), který si je vědom své viny, nastoupit k výkonu trestu či v tomto výkonu trestu pokračovat.

© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz