Vyhláška ze dne 8.10.1943, kterou se mění § 7, odst. 2 vyhlášky ministra zemědělství a lesnictví ze dne 8. května 1942, Sb. č. 172, o samozásobitelích zemědělskými výrobky

14.10.1943 | Sbírka:  271/1943 Sb. | Částka:  126/1943ASPI

Vztahy

Nadřazené: 206/1939 Sb.
Aktivní derogace: 214/1943 Sb., 172/1942 Sb.
Pasivní derogace: 237/1944 Sb.
271/1943 Sb.
Vyhláška
ministra zemědělství a lesnictví
ze dne 8. října 1943,
kterou se mění § 7, odst. 2 vyhlášky ministra zemědělství a lesnictví ze dne 8. května 1942, Sb. č. 172, o samozásobitelích zemědělskými výrobky.
Ministr zemědělství a lesnictví vyhlašuje podle § 11 vládního nařízení ze dne 18. září 1939, Sb. č. 206, kterým se zmocňuje ministerstvo zemědělství k úpravě hospodaření některými potravinami a krmivy, ve znění vládního nařízení ze dne 21. listopadu 1940, Sb. č. 414:
Čl.I.
§ 7, odst. 2 vyhlášky Sb. č. 172/1942 se mění a zní:
"(2) Samozásobitelé obilím smějí spotřebovati nanejvýše 13.3 kg chlebového obilí (pšenice a žita dohromady) pro jednu osobu a 4 týdny. Místo 1 kg pšenice nebo žita smí se spotřebovati 1.5 kg prosa nebo pohanky. Dokud u krmného obilí nebyla splněna dodávková povinnost, smí se spotřebovati místo 1 kg pšenice nebo žita 1.25 kg ječmene nebo kukuřice nebo 1.5 kg ovsa; po splnění dodávkové povinnosti smí býti ječmene, ovsa a kukuřice použito pro samozásobení bez započtení na spotřební množství 13.3 kg chlebového obilí. Českomoravský svaz pro hospodaření obilím vydá bližší předpisy o semílání tohoto obilí."
Čl.II.
Vyhláška ministra zemědělství a lesnictví ze dne 24. července 1943, Sb. č. 214, kterou se mění vyhláška ministra zemědělství a lesnictví ze dne 8. května 1942, č. 172 Sb., o samozásobitelích zemědělskými výrobky, se zrušuje.
Čl.III.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 27. září 1943.
Hrubý v. r.