Vyhláška ze dne 11.2.1944 o placení úroků z půjček Protektorátu Čechy a Morava

21.2.1944 | Sbírka:  45/1944 Sb. | Částka:  21/1944ASPI

Vztahy

Nadřazené: 25/1944 Sb.
Pasivní derogace: 95/1945 Sb.
45/1944 Sb.
Vyhláška
ministra financí
ze dne 11. února 1944
o placení úroků z půjček Protektorátu Čechy a Morava.
Ministr financí v dohodě s ministrem hospodářství a práce a s ministrem spravedlnosti vyhlašuje podle vládního nařízení ze dne 27. ledna 1944, Sb. č. 25, o placení úroků z pevně úročitelných cenných papírů:
§ 1.
(1) Tato vyhláška se vztahuje na všechny půjčky Protektorátu Čechy a Morava (včetně převzatého bývalého vnitřního státního dluhu československého), jejichž úroky jsou podle vydacích podmínek splatny v pololetních lhůtách. Tyto půjčky jsou vypočteny v přiloženém přehledu, který tvoří součást této vyhlášky.
(2) U bývalých československých unifikačních půjček a půjček obrany (č. 1 - 7 přehledu) se předpokládá, že dluhopisy byly podle § 5 vládního nařízení ze dne 12. května 1939, Sb. č. 142, o prozatímní úpravě služby vnitřního státního dluhu československého, nebo podle § 4, odst. 2 nebo 3 vládního nařízení ze dne 5. října 1942, Sb. č. 348, o převzetí a konečné úpravě bývalého vnitřního státního dluhu československého, zařazeny do t. zv. protektorátního bloku a označeny ve smyslu vyhlášky ministra financí ze dne 1. prosince 1939, č. j. 167.394/39-IIB/4b, přetiskem "Protektorat Böhmen und Mähren - Protektorát Čechy a Morava". Nezáleží na tom, jde-li o dluhopisy znějící na doručitele nebo na jméno (vinkulované), pokud se týče předložené k vinkulaci. Globální dluhopisy, které zastupují určitý počet dílčích dluhopisů, jsou postaveny na roveň obvyklým kusům.
(3) U starších bývalých československých půjček (č. 8 - 34 přehledu) se předpokládá, že dluhopisy byly podle § 8 vl. nař. Sb. č. 142/1939 nebo podle § 4, odst. 4 vl. nař. Sb. č. 348/1942 zařazeny do t. zv. protektorátního bloku, takže ředitelství státního dluhu obstarává jejich úrokovou službu. Může tedy jíti jenom o dluhopisy znějící na jméno (vinkulované), pokud se týče předložené k vinkulaci.
(4) Vlastní půjčky Protektorátu (č. 35 - 45 přehledu) podléhají vesměs ustanovením této vyhlášky, a to bez ohledu na to, jde-li o dluhopisy znějící na doručitele nebo na jméno (vinkulované), pokud se týče předložené k vinkulaci.
(5) Tato vyhláška se nevztahuje na stavební losy a na papíry, jejichž úroky jsou podle vydacích podmínek splatny ve lhůtách čtvrtletních (tříměsíční pokladniční poukázky, pokladniční bony a pokladní směnky).
§ 2.
(1) Na místo dosavadních dvou pololetních splatností (sloupec 3 přehledu) stanoví se den roční úrokové splatnosti (sloupec 4 přehledu), v kterýžto den, počínaje kalendářním rokem 1944, jsou splatny oba pololetní kupony (pololetní úrokové částky) každého kalendářního roku.
(2) Předcházející odstavec neplatí v roce 1944 pro dluhopisy, jejichž první pololetní kupon v roce 1944 dospěl v době od 1. do 31. ledna (č. 8, 12, 15 - 17, 23, 38, 39 a 41 přehledu). U těchto půjček vyplatí se ještě v kalendářním roce 1944 úrok způsobem dosud obvyklým ve dvou pololetních lhůtách.
§ 3.
(1) Oba pololetní kupony jest třeba před předložením ředitelství státního dluhu od sebe odstřihnouti. Předloží-li se jen jeden z kuponů, vyplatí se toliko jeho protihodnota.
(2) Předcházející odstavec platí pro vinkulované nebo k vinkulaci předložené dluhopisy s tou odchylkou, že ředitelství státního dluhu poukáže úrok ku dni roční úrokové splatnosti a znehodnotí odpovídající dva kupony, jsou-li jaké.
(3) Zavedení dne roční úrokové splatnosti se nedotýká ustanovení o promlčení kuponů. Šestiletá promlčecí lhůta běží tedy u každého kuponů zvláště a počíná se v den původní splatnosti, na kuponu vytištěné.
Dr. Kalfus v. r.
Přehled půjček Protektorátu Čechy a Morava, na něž se vztahuje vyhláška ministra financí ze dne 11. února 1944, Sb. č. 45.
|Čís. |Druh půjčky           |Dosavadní |Den   |Poznámka   |
|půjčky|                |pololetní |roční  |       |
|   |                |splatnosti|úrokové |       |
|   |                |     |splat- |       |
|   |                |     |nosti  |       |
|   |                |     |    |       | 
|1   |2                |3     |4    |5      |
|   |                |     |    |       |
|1   |4,5% unifikační půjčka, emise A |15. 2.,  |15. 5. |       |
|   |                |15. 8.  |    |       |
|2   |4,5% unifikační půjčka, emise B |15. 5.,  |15. 8. |       |
|   |                |15. 11.  |    |       |
|3   |3,75% unifikační půjčka     |15. 4.,  |15. 7. |       |
|   |                |15. 10.  |    |       |
|4   |3% unifikační půjčka      |15. 3.,  |15. 6. |       |
|   |                |15. 9.  |    |       |
|5   |3% unifikační renta       |15. 6.,  |15. 9. |       |
|   |                |15. 12.  |    |       |
|6   |4,2% půjčka obrany       |15. 4.,  |15. 7. |       |
|   |                |15. 10.  |    |       |
|7   |3% půjčka obrany        |15. 4.,  |15. 7. |       |
|   |                |15. 10.  |    |       |
|8   |3% odškodňovací dluhopisy za  |1. 1.,  |1. 4.  |V roce 1944 |
|   |válečné půjčky         |1. 7.   |    |platí ještě |
|   |                |     |    |sloupec 3.  |
|9   |3% odškodňovací dluhopisy za  |1. 4.,  |1. 7.  |       |
|   |válečné dodávky         |1. 10.  |    |       |
|10  |3% železniční dluhopisy, lit. A |1. 5.,  |1. 8.  |       |
|   |                |1. 11.  |    |       |
|11  |3,5% náhradní renta neumořitelná|1. 5.,  |1. 8.  |       |
|   |                |1. 11.  |    |       |
|12  |3,5% IV. státní půjčka     |1. 1.,  |1. 4.  |V roce 1944 |
|   |                |1. 7.   |    |platí ještě |
|   |                |     |    |sloupec 3.  |
|13  |5% půjčka práce         |1. 6.,  |1. 9.  |       |
|   |                |1. 12.  |    |       |
|14  |4,5% prémiová půjčka      |1. 2.,  |1. 5.  |       |
|   |                |1. 8.   |    |       |
|15  |6% IV. státní půjčka      |1. 1.,  |1. 4.  |V roce 1944 |
|   |                |1. 7.   |    |platí ještě |
|   |                |     |    |sloupec 3.  |
|16  |5% IV. státní půjčka      |1. 1.,  |1. 4.  |       |
|   |                |1. 7.   |    |       |
|17  |4% IV. státní půjčka      |1. 1.,  |1. 4.  |       |
|   |                |1. 7.   |    |       |
|18  |6% investiční půjčka z r. 1921 |1. 3.,  |1. 6.  |       |
|   |                |1. 9.   |    |       |
|19  |6% elektrisační půjčka z r. 1921|1. 6.,  |1. 9.  |       |
|   |                |1. 12.  |    |       |
|20  |6% moučná půjčka        |1. 3.,  |1. 6.  |       |
|   |                |1. 9.   |    |       |
|21  |6% investiční půjčka z r. 1923 |1. 4.,  |1. 7.  |       |
|   |                |1. 10.  |    |       |
|22  |6% konversní půjčka       |1. 4.,  |1. 7.  |       |
|   |                |1. 10.  |    |       |
|23  |4% půjčka k nabytí     akcií dráhy |1. 1.,  |1. 4.  |V roce 1944 |
|   |Košice-Oderberg         |1. 7.   |    |platí ještě |
|   |                |     |    |sloupec 3.  |
|24  |6% konsolidační půjčka     |1. 4.,  |1. 7.  |       |
|   |                |1. 10.  |    |       |
|25  |5% půjčka z r. 1928       |1. 4.,  |1. 7.  |       |
|   |                |1. 10.  |    |       |
|26  |4% neumořitelná náhradní renta, |1. 5.,  |1. 8.  |       |
|   |lit. B             |1. 11.  |    |       |
|27  |4,2% neumořitelná náhradní   |1. 5.,  |1. 8.  |       |
|   |renta, lit. C          |1. 11.  |    |       |
|28  |4,5% neumořitelná náhradní   |1. 5.,  |1. 8.  |       |
|   |renta, lit. D          |1. 11.  |    |       |
|29  |4% umořitelná náhradní renta,  |1. 5.,  |1. 8.  |       |
|   |lit. E             |1. 11.  |    |       |
|30  |4,5% umořitelná náhradní renta, |1. 5.,  |1. 8.  |       |
|   |lit. F             |1. 11.  |    |       |
|31  |4% železniční dluhopisy, typ C |1. 5.,  |1. 8.  |       |
|   |                |1. 11.  |    |       |
|32  |4% železniční dluhopisy, typ D |1. 5.,  |1. 8.  |       |
|   |                |1. 11.  |    |       |
|33  |5,25% železniční dluhopisy, typ |1. 5.,  |1. 8.  |       |
|   |F                |1. 11.  |    |       |
|34  |5% investiční půjčka z r. 1931 |1. 2.,  |1. 5.  |       |
|   |                |1. 8.   |    |       |
|35  |4,5% protektorátní unifikační  |15. 2.,  |15. 5. |       |
|   |půjčka, emise A         |15. 8.  |    |       |
|36  |3,75% protektorátní unifikační |15. 4.,  |15. 7. |       |
|   |půjčka             |15. 10.  |    |       |
|37  |4,5% t. zv. regresní půjčka   |15. 2.,  |15. 5. |       |
|   |                |15. 8.  |    |       |
|38  |3,75% půjčka z r. 1941     |16. 1.,  |16. 4. |V roce 1944 |
|   |                |16. 7.  |    |platí ještě |
|   |                |     |    |sloupec 3.  |
|39  |3,75% půjčka z r. 1942     |16. 1.,  |16. 4. |       |
|   |                |16. 7.  |    |       |
|40  |3,5% pokl. poukázky, splatné 16.|16. 3.,  |16. 6. |       |
|   |3. 1956             |16. 9.  |    |       |
|41  |3,5% pokl. poukázky, splatné 16.|16. 1.,  |16. 4. |V roce 1944 |
|   |7. 1962             |16. 7.  |    |platí ještě |
|   |                |     |    |sloupec 3.  |
|42  |3,5% pokl. poukázky, splatné 16.|16. 3.,  |16. 6. |       |
|   |3. 1963             |16. 9.  |    |       |
|43  |3,5% t. zv. likviditní půjčka  |16. 6.,  |16. 9. |       |
|   |z r. 1943            |16. 12.  |    |       |
|44  |3,5% t. zv. daňové poukázky,  |15. 2.,  |15. 5. |       |
|   |emise I.            |15. 8.  |    |       |
|45  |3,5% t. zv. daňové poukázky,  |15. 5.,  |15. 8. |       |
|   |emise II.            |15. 11.  |    |       |