Nařízení ze dne 6.10.1919, kterým se zrušuje nařízení ze dne 12. května 1919, č. 240 Sb.z. a n., o obmezeném přijímání jedno- a dvoukorunových bankovek

10.10.1919 | Sbírka:  540/1919 Sb. | Částka:  111/1919ASPI

Vztahy

Nadřazené: 187/1919 Sb.
Aktivní derogace: 240/1919 Sb.
540/1919 Sb.
Nařízení
vlády republiky Československé
ze dne 6. října 1919,
kterým se zrušuje nařízení ze dne 12. května 1919, č. 240 Sb. z. a n., o obmezeném přijímání jedno- a dvoukorunových bankovek.
Podle § 8 zákona ze dne 10. dubna 1919, čís. 187 Sb. z. a n., nařizuje se:
§ 1.
Nařízení vlády republiky Československé ze dne 12. května 1919, č. 240 Sb. z. a n., o obmezeném přijímání jedno- a dvoukorunových bankovek se zrušuje.
§ 2.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlášení a jeho provedením pověřuje se ministr financí.
Tusar v. r.
Habrman v. r.
Prášek v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Veselý v. r.
Klofáč v. r.
Švehla v. r.
Dr. Heidler v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Horáček v. r.
Staněk v. r.
Hampl v. r.
Dr. Franke v. r.
Houdek v. r.