Vyhláška ze dne 11.9.1946 o odběru jedlé soli od 18. přídělového období pro některé skupiny spotřebitelů

14.9.1946 | Sbírka:  1735/1946 Ú.l.I | Částka:  165/1946ASPI

Vztahy

Nadřazené: 118/1945 Sb.