Vyhláška ze dne 13.5.1947 o výdeji lístků na potraviny na 27. - 28. přídělové období

16.5.1947 | Sbírka:  482/1947 Ú.l.I | Částka:  72/1947ASPI

Vztahy

Nadřazené: 118/1945 Sb.