Nařízení ze dne 23.3.1920 o zrušení maximálních cen dehtu a dehtových výrobků a zavedení cen směrných

31.3.1920 | Sbírka:  171/1920 Sb. | Částka:  37/1920ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 385/1919 Sb., 384/1919 Sb.
Pasivní derogace: 253/1925 Sb.
171/1920 Sb.
Nařízení
vlády republiky Československé
ze dne 23. března 1920
o zrušení maximálních cen dehtu a dehtových výrobků a zavedení cen směrných.
Změna: 253/1925 Sb.
Na základě zákona ze dne 24. července 1917, č. 307 ř. z., a uherského zák. čl. LXIII. z roku 1912 a L. z roku 1914, nařizuje se:
§ 1.
Nařízení vlády republiky Československé ze dne 14. července 1919, č. 384 a 385 Sb. z. a n., pokud se jimi stanoví maximální ceny dehtu, dehtových výrobků a benzolu, spolu s přirážkami, se zrušují.
§ 2.
zrušen
§ 3.
zrušen
§ 4.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlášky.
§ 5 .
Provedením tohoto nařízení pověřuje se ministerstvo veřejných prací.
Švehla v. r.,
v zastoupení ministerského předsedy.
Dr. Veselý v. r.
Sonntág v. r.
Dr. Winter v. r.
Klofáč v. r.
Dr. Heidler v. r.
Dr. Franke v. r.
Houdek v. r.
Hampl v. r.
Prášek v. r.
Staněk v. r.
Habrman v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Hodža v. r.