Nařízení ze dne 14.12.1948 o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání

30.12.1948 | Sbírka:  314/1948 Sb. | Částka:  108/1948ASPI

Vztahy

Nadřazené: 241/1948 Sb.
Aktivní derogace: 14/1943 Sb.
Pasivní derogace: 275/1949 Sb., 75/1949 Sb.
314/1948 Sb.
Vládní nařízení
ze dne 14. prosince 1948
o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42, odst. 1 zákona ze dne 27. října 1948, č. 241 Sb., o pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu):
Čl.I.
Ustanovení §§ 1 až 9 vládního nařízení ze dne 13. ledna 1943, č. 14 Sb., o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání, ve znění vyplývajícím z nynějšího právního stavu, platí přiměřeně do 31. prosince 1949.
Čl.II.
Úřady a orgány veřejné správy provádějící ustanovení uvedená v čl. I jsou povinny dbáti cílů a úkolů, které stanoví zákon o pětiletém plánu a předpisy vydané podle něho.
Čl.III.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1949 a platí v českých zemích; provedou je všichni členové vlády.
Gottwald v. r.
             Zápotocký v. r.
             Široký v. r.
            Fierlinger v. r.
            Dr. Ševčík v. r.
            Dr. Clementis v. r.
           arm. gen. Svoboda v. r.
            Dr. Gregor v. r.
              Nosek v. r.
            Dr. Dolanský v. r.
            Dr. Nejedlý v. r.
            Dr. Čepička v. r.
             Kopecký v. r.
             Kliment v. r.
              Ďuriš v. r.
             Krajčír v. r.
              Petr v. r.
           Dr. Ing. Šlechta v. r.
            Dr. Neuman v. r.
              Erban v. r.
             Plojhar v. r.
           Ing. Jankovcová v. r.
            Dr. Šrobár v. r.