Vyhláška ze dne 3.7.1948, kterou se pověřuje Svaz pro hospodaření obilím v Praze vydáváním přídělových listů na movité příslušenství konfiskovaných podniků mlynářských

11.8.1948 | Sbírka:  2082/1948 Ú.l.I | Částka:  153/1948ASPI

Vztahy

Nadřazené: 118/1945 Sb.