Vyhláška ze dne 26.4.1949, jíž se vyhlašují nástupní termíny příslušníků náhradní zálohy ročníků narození 1922 a dřívějších do vojenského výcviku v roce 1949

10.5.1949 | Sbírka:  115/1949 Sb. | Částka:  37/1949ASPI

Vztahy

Nadřazené: 193/1920 Sb.
Aktivní derogace: 115/1949 Sb.
Pasivní derogace: 115/1949 Sb.
115/1949 Sb.
VYHLÁŠKA
MINISTERSTVA NÁRODNÍ OBRANY
ze dne 26. dubna 1949,
jíž se vyhlašují nástupní termíny příslušníků náhradní zálohy ročníků narození 1922 a dřívějších do vojenského výcviku v roce 1949.
Ministerstvo národní obrany vyhlašuje podle § 15, odst. 5 branného zákona republiky Československé ze dne 19. března 1920, č. 193 Sb., ve znění předpisů jej měnících a doplňujících:
§ 1
Pro příslušníky náhradní zálohy ročníků narození 1922 a dřívějších, kteří nastoupí do vojenského výcviku v roce 1949, s výjimkou lékařů, zvěrolékařů a magistrů farmacie, jakož i studujících těchto oborů, se stanoví jako termíny nástupu 11. červenec 1949 a 18. červenec 1949. Povolání osob, na něž se vztahuje předchozí věta, k některému z uvedených nástupních termínů se provede jednotlivě svolávacími lístky.
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
arm. gen. Svoboda v. r.