Nařízení ze dne 3.2.1921 o vydání státovek po 5000 korunách československých

9.2.1921 | Sbírka:  42/1921 Sb. | Částka:  11/1921ASPI

Vztahy

Nadřazené: 187/1919 Sb.
42/1921 Sb.
Nařízení
vlády republiky Československé
ze dne 3. února 1921
o vydání státovek po 5000 korunách československých.
§ 1.
Podle §§ 8 a 9 zákona ze dne 10. dubna 1919, čís. 187 Sb. z. a n., počne Bankovní úřad ministerstva financí vydávati v příštích dnech dle vyhlášky uveřejněné zároveň ve Sbírce zákonů a nařízení čís. 43 Sb. z. a n., u hlavního ústavu v Praze i u všech odboček státovky po 5000 korunách československých s datem 6. července 1920.
Konec oběhu 5000korunových státovek s datem 15. dubna 1919 vydaných podle nařízení ze dne 22. července 1919, č. 395 Sb. z. a n., bude stanoven zvláštním nařízením.
§ 2.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr financí.
Černý v. r.
Dr. Popelka v. r.
Dr. Gruber v. r.
Dr. Burger v. r.
Dr. Mičura v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Fatka v. r.
Dr. Kovařík v. r.
Husák v. r.
Dr. Šusta v. r.
Dr. Procházka v. r.
Dr. Brdlík v. r.