Nařízení ze dne 14.5.1952, kterým se stanoví výše zákonných úroků

28.5.1952 | Sbírka:  17/1952 Sb. | Částka:  10/1952ASPI

Vztahy

Nadřazené: 141/1950 Sb.
Aktivní derogace: 157/1950 Sb.
Pasivní derogace: 37/1955 Sb.
17/1952 Sb.
NAŘÍZENÍ
MINISTRA SPRAVEDLNOSTI
ze dne 14. května 1952,
kterým se stanoví výše zákonných úroků.
Ministr spravedlnosti nařizuje v dohodě se zúčastněnými ministry podle §§ 255 a 569 občanského zákoníka č. 141/1950 Sb.:
§ 1
Ustanovení § 7 nařízení č. 157/1950 Sb., kterým se provádějí některá ustanovení občanského zákoníka, se doplňuje a zní:
"Výše zákonných úroků se upravuje 2,5 procenty za rok; to neplatí pro smluvní právní poměry ve styku s cizinou."
§ 2
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Zápotocký v. r.
Dr. Rais v. r.