Vyhláška ze dne 16.2.1922 o vydání prvních drobných mincí měny československé po 20 a 50 haléřích

18.2.1922 | Sbírka:  48/1922 Sb. | Částka:  15/1922ASPI

Vztahy

Nadřazené: 47/1922 Sb.
Pasivní derogace: 267/1941 Sb.
48/1922 Sb.
Vyhláška
Bankovního úřadu ministerstva financí
ze dne 16. února 1922
o vydání prvních drobných mincí měny československé po 20 a 50 haléřích.
Z nařízení vlády republiky Československé ze dne 16. února 1922, č. 47 Sb. z. a n., počne Bankovní úřad ministerstva financí v příštích dnech vydávati u svého hlavního ústavu v Praze i u všech svých odboček první drobné mince měny československé po 20 a 50 haléřích.
Ministr financí:
A. Novák v. r.
Členové Bankovního výboru:
Ferd. Kellner v. r.
Jos. Malý v. r.
Popis a kresba mince dvacetihaléřové.
Na líci mince 20haléřové jest malý znak republiky Československé (dvouocasý lev ve skoku, v pravo hledící, s jazykem vyplazitým, drápy a čelenkou, nesoucí na prsou štítek se třemi vrchy, z nichž na prostředním vyšším vztyčen jest kříž patriaršský), kolem něho nápis: "REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ" v jedné řádce s malou ozdobou jako ukončením a letopočtem ražby.
Na rubu jest snop klasů se srpem do něho vetknutým, s ratolestí lipovou, ovinutý stužkou a s označením "20". V pravo dole jest jméno autorovo "O. ŠPANIEL".
Okraj jest hladký; po obou stranách jest plochá obruba. Průměr mince jest 20 mm.
Popis a kresba mince padesátihaléřové.
Na líci mince 50haléřové jest malý znak republiky Československé, kolem něho nápis "REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ" ve dvou řádkách s malou ozdobou jako ukončením a letopočtem ražby. Na rubu jsou ovinuty stužkou dva svazečky klasů s dvěma lipovými ratolestmi, mezi nimiž nahoře jest označení "50". V pravo dole jméno autorovo "O. ŠPANIEL".
Okraj jest rýhovaný, po obou stranách jest plochá obruba. Průměr mince jest 22 mm.