Vyhláška ze dne 26.5.1922 o vydání korunových mincí měny československé

29.5.1922 | Sbírka:  156/1922 Sb. | Částka:  50/1922ASPI

Vztahy

Nadřazené: 155/1922 Sb.
156/1922 Sb.
Vyhláška
Bankovního úřadu ministerstva financí
ze dne 26. května 1922
o vydání korunových mincí měny československé.
Z nařízení vlády republiky Československé ze dne 26. května 1922, čís. 155 Sb. z. a n., počne Bankovní úřad ministerstva financí v příštích dnech vydávati u svého hlavního ústavu v Praze i u všech svých odboček korunové mince měny československé.
Ministr financí:
A. Novák v. r.
Členové Bankovního výboru:
Ferdinand Kellner v. r.
Josef Malý v. r.
Popis a kresba korunové mince.
Na líci mince korunové jest malý znak republiky Československé, kolem něho nápis "REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ" v jedné řádce s dvěma hvězdičkami jako ukončením a s letopočtem ražby.
Na rubu jest obraz klečící ženy, který má drží v levici snop klasů se srpem a pravicí stírá si s čela pot; vedle ní jest malá ratolest lipová a označení "1". Pod obrazem jest jméno autorovo "O. Španiel".
Okraj jest rýhovaný, po obou stranách jest plochá obruba. Průměr mince jest 25 mm.