Nařízení ze dne 20.10.1965 o doplnění soustavy zákonných peněz mincemi po 3 Kčs a 5 Kčs

29.10.1965 | Sbírka:  105/1965 Sb. | Částka:  46/1965ASPI

Vztahy

Nadřazené: 41/1953 Sb.
Pasivní derogace: 63/1972 Sb.
105/1965 Sb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 20. října 1965
o doplnění soustavy zákonných peněz mincemi po 3 Kčs a 5 Kčs
Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 9 písm. b) zákona č. 41/1953 Sb.:
§ 1
Soustava zákonných peněz se doplňuje mincemi po 3 Kčs a 5 Kčs.
§ 2
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Lenárt v. r.