Vyhláška ze dne 20.10.1965 o vydání mincí po 3 Kčs

29.10.1965 | Sbírka:  106/1965 Sb. | Částka:  46/1965ASPI

Vztahy

Nadřazené: 41/1953 Sb.
Pasivní derogace: 63/1972 Sb.
106/1965 Sb.
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 20. října 1965
o vydání mincí po 3 Kčs
Ministr financí vyhlašuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb.:
§ 1
Dnem 1. listopadu 1965 se dávají do oběhu mince po 3 Kčs (dále jen "mince").
§ 2
(1) Mince se razí z mědiniklu ve složení 80 dílů mědi a 20 dílů niklu. Hrubá váha mince je 5,5 g. Průměr mince je 23,5 mm a její hrana je hladká s opakujícím se ornamentem lipový lístek - vlnovka, který je proveden vlysem.
(2) Při ražbě je dovolena odchylka nahoru i dolů v hrubé váze 20/1000 a v obsahu niklu 10/1000.
§ 3
(1) Na líci mince je státní znak Československé socialistické republiky, okolo něho v jednom řádku nápis "ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA" a ve volné mezeře dole je uveden rok výroby. Autorem návrhu líce je akademický sochař Zdeněk Kolářský.
(2) Na rubu mince vpravo je označení hodnoty velkou číslicí "3" a pod ní zkratka měnové jednotky "Kčs". Na levé straně je umístěn stonek s květem, složeným z pěti lipových lístků, symbolizující myšlenku národního růstu a ve své kompozici připomínající pěticípou hvězdu. Okolo květu je zpodobena v nepravidelných elipsách vlající národní stuha jako symbol neustálého pohybu a volnosti. Návrh rubu je dílem akademického sochaře Zdeňka Kolářského za grafické spolupráce s akademickým malířem a grafikem Eduardem Hájkem. Jména výtvarníků "KOLÁŘSKÝ" a "HÁJEK ED" jsou umístěna v bloku vlevo dole.
§ 4
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Dvořák v. r.