Vyhláška ze dne 15.3.1967 o stažení bankovek po 100 Kčs a 50 Kčs vzoru 1953

10.4.1967 | Sbírka:  30/1967 Sb. | Částka:  11/1967ASPI

Vztahy

Nadřazené: 41/1953 Sb.
Aktivní derogace: 110/1962 Sb., 45/1953 Sb.
30/1967 Sb.
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 15. března 1967
o stažení bankovek po 100 Kčs a 50 Kčs vzoru 1953
Ministr financí vyhlašuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb.:
§ 1
(1) Bankovky po 100 Kčs a 50 Kčs vzoru 1953 (se starým státním znakem na rubu)1) přestávají být zákonnými penězi na území Československé socialistické republiky uplynutím dne 31. prosince 1967.
(2) Bankovky uvedené v odstavci 1 vyměňují v době od 1. ledna 1968 do 30. června 1968 včetně všechny pošty, státní spořitelny a pobočky Státní banky československé, v době od 1. července 1968 do 30. června 1969 včetně jen pobočky Státní banky československé. Po 30. červnu 1969 je jakákoliv výměna těchto bankovek vyloučena.
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Ing. Sucharda v. r.
1) Vyhláška ministra financí č. 45/1953 Sb., o vydání peněz vzoru 1953.