Vyhláška ze dne 7.11.1975 o stažení mincí po 3 haléřích

28.11.1975 | Sbírka:  131/1975 Sb. | Částka:  31/1975ASPI

Vztahy

Nadřazené: 41/1953 Sb.
Aktivní derogace: 110/1962 Sb., 45/1953 Sb.
131/1975 Sb.
VYHLÁŠKA
Federálního ministerstva financí
ze dne 7. listopadu 1975
o stažení mincí po 3 haléřích
Federální ministerstvo financí vyhlašuje podle § 3 ods.2 zákona č.41/1953 Sb., o peněžní reformě:
§ 1
(1) Mince po 3 haléřích vzoru 1953 se starým státním znakem a názvem státu "REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ" 1) i vzoru 1962 s novým státním znakem a názvem státu "ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA" 2) se stahují z oběhu uplynutím dne 31. ledna 1976.
(2) Mince uvedené v odstavci 1 vyměňují v době od 1. února 1976 do 30. června 1976 včetně všechny pošty, pobočky státních spořitelen a pobočky Státní banky československé, v době od 1 července 1976 do 30. listopadu 1976 včetně jen pobočky Státní banky československé.
(3) Mince uvedené v odstavci 1 se přijímají k výměně pouze v částkách dělitelných pěti.
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Ing. Lér CSc. v. r.
1) Vyhláška ministra financí č. 45/1953 Sb., o vydání peněz vzoru 1953.
2) Vyhláška ministra financí č. 110/1962 Sb., o vydání bankovek po 100 Kčs a mincí po 25 haléřích, 5 haléřích a 30 haléřích nového vzoru a o stažení bankovek po 10 Kčs vzoru 1953.