Vyhláška ze dne 4.10.1976 o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí narození Viktora Kaplana

29.10.1976 | Sbírka:  125/1976 Sb. | Částka:  25/1976ASPI

Vztahy

Nadřazené: 35/1954 Sb., 41/1953 Sb.
Pasivní derogace: 142/2000 Sb.
125/1976 Sb.
VYHLÁŠKA
Federálního ministerstva financí
ze dne 4. října 1976
o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí narození Viktora Kaplana
Federální ministerstvo financí vyhlašuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě, a na základě § 2 odst. 2 vládního nařízení č. 35/1954 Sb., o pamětních mincích:
§ 1
(1) K 100. výročí narození vynálezce Viktora Kaplana se vydávají pamětní stříbrné stokoruny.
(2) Pamětní stříbrné stokoruny se razí ze slitiny o 700 dílech stříbra a 300 dílech mědi. Hrubá váha (hmotnost) stokoruny je 15 g. Při ražbě je dovolena odchylka nahoru i dolů v hrubé váze (hmotnosti) 10/1000 a v obsahu stříbra 5/1000. Průměr stokoruny je 33 mm, na její hraně je opakující se vlis stylizované pěticípé hvězdičky a čárky rovnoběžné s okraji hrany.
(3) Na líci pamětní stříbrné stokoruny je státní znak Československé socialistické republiky, kolem kterého je v opise zleva do kruhu název státu "ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA". Označení hodnoty "100 Kčs" je umístěno ve dvou řádcích uprostřed pod státním znakem.
(4) Na rubu pamětní stříbrné stokoruny je portrét Viktora Kaplana v pravém profilu. Jeho jméno "VIKTOR KAPLAN" je umístěno v opise vpravo, letopočty "1876-1976" vlevo od portrétu. Autorem návrhu na pamětní stříbrnou stokorunu je akademický sochař Luděk Havelka, jehož iniciály "LH" jsou umístěny po levé straně portrétu v úrovni okraje límce.
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Ing. Lér CSc. v. r.
Příl.1
Vyobrazení mince