Výnos ze dne 1.6.1976 o zřízení státní přírodní rezervace "Coufavá"

29.10.1976 | Sbírka:  7033/76 | Částka:  25/1976ASPI

Vztahy

Nadřazené: 40/1956 Sb.
Pasivní derogace: 395/1992 Sb.
7033/76
VÝNOS
ministerstva kultury ČSR
o zřízení státní přírodní rezervace "Coufavá", kat. území Vranov, okres Brno-venkov, kraj Jihomoravský
Výnosem ministerstva kultury ČSR ze dne 1. 6. 1976 byla zřízena státní přírodní rezervace "Coufavá" podle 8 odst. 2 zákona č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody, a to k ochraně přirozených smíšených porostů na brněnské vyvřelině.
Státní přírodní rezervace se rozkládá v okrese Brno-venkov, v katastrálním území Vranov, na parcele č. 365/30 část, v obvodu Školního lesního závodu VŠZ Křtiny, v polesí Vranov, na les. odd. 2a, 7a, bezlesí 4 část, odd. 8b, bezlesí 6, o celkové rozloze 22,46 ha. Vymezení bylo provedeno podle lesního hospodářského plánu, platného pro decenium 1963 - 1972.
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace, podmínky k její ochraně, jakož i mapy, jsou uloženy u Okresního národního výboru Brno-venkov, u Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Brně a u Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze.