Vyhláška ze dne 4.9.1978 o vydání mincí po 50 haléřích vzoru 1978

5.9.1978 | Sbírka:  101/1978 Sb. | Částka:  23/1978ASPI

Vztahy

Nadřazené: 41/1953 Sb.
Pasivní derogace: 109/1993 Sb.
101/1978 Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva financí
ze dne 4. září 1978
o vydání mincí po 50 haléřích vzoru 1978
Federální ministerstvo financí vyhlašuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě:
§ 1
Dnem 2. října 1978 se vydávají do oběhu mince po 50 haléřích vzoru 1978 (dále jen "padesátihaléře").
§ 2
(1) Padesátihaléře se razí z mědiniklu ve složení 80 dílů mědi a 20 dílů niklu. Hmotnost padesátihaléře je 3,2 g. Průměr padesátihaléře je 20,8 mm, jeho hrana je vroubkovaná.
(2) Při ražbě padesátihaléře je povolena odchylka v hmotnosti nahoru i dolů 20/1000 a v obsahu niklu 10/1000.
(3) Na líci padesátihaléře je státní znak Československé socialistické republiky, v opise do kruhu zleva je název státu "ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA". Rok výroby je uveden pod státním znakem dole.
(4) Na rubu padesátihaléře je označení hodnoty velkým číslem "50" a písmenem "h" pod ním. Uprostřed nad označením hodnoty je pěticípá hvězda. Značka autora návrhu akademického sochaře Františka Davida "D" je umístěna vpravo od písmena "h" těsně pod číslicí "0".
§ 3
Mince po 50 haléřích vzoru 1963 zůstávají nadále dočasně v oběhu.
§ 4
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 2. října 1978.
Ministr:
Ing. Lér, CSc. v. r.
Příl.1
Vyobrazení mince