Výnos ze dne 30.5.1978, kterou se vyhlašuje jednotný vzor faktury za dodávky neinvestiční povahy

22.9.1978 | Sbírka:  2128/78-03 | Částka:  25/1978ASPI

Vztahy

Nadřazené: 21/1971 Sb.
Pasivní derogace: 89/1995 Sb.