Vyhláška ze dne 21.11.1980 o vydání pamětních stříbrných pětisetkorun ke 125. výročí úmrtí Ľudovíta Štúra

24.12.1980 | Sbírka:  176/1980 Sb. | Částka:  44/1980ASPI

Vztahy

Nadřazené: 35/1954 Sb., 41/1953 Sb.
Pasivní derogace: 142/2000 Sb.
176/1980 Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva financí
ze dne 21. listopadu 1980
o vydání pamětních stříbrných pětisetkorun ke 125. výročí úmrtí Ľudovíta Štúra
Federální ministerstvo financí vyhlašuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě, a na základě § 2 odst. 2 vládního nařízení č. 35/1954 Sb., o pamětních mincích:
§ 1
(1) U příležitosti 125. výročí úmrtí slovenského národního buditele Ľudovíta Štúra se vydávají pamětní stříbrné pětisetkoruny.
(2) Pamětní stříbrné pětisetkoruny se razí ze slitiny obsahující 900 dílů stříbra a 100 dílů mědi. Hmotnost pětisetkoruny je 24 g. Při ražbě je povolena odchylka nahoru i dolů v hmotnosti 10/1000 a v obsahu stříbra 5/1000. Průměr pětisetkoruny je 40 mm. Na její hraně je text "125 ROKOV OD SMRTI Ľ. ŠTÚRA" provedený vlisem.
§ 2
(1) Na líci pamětní stříbrné pětisetkoruny je uprostřed nahoře státní znak Československé socialistické republiky a pod ním ve čtyřech řádcích název státu "ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA" a označení hodnoty "500 Kčs". Vlevo od státního znaku v úrovni jeho základny je stylizovaný lipový list.
(2) Na rubu pamětní stříbrné pětisetkoruny je portrét Ľudovíta Štúra. Pod portrétem je ve třech řádcích jména "ĽUDOVÍT ŠTÚR" a letopočty "1856 1981". Vlevo od portrétu v úrovni jeho základny je stylizovaný lipový list. Autorem návrhu na minci je národní umělec Ján Kulich, jehož jméno "KULICH" je dole pod letopočty.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 19. ledna 1981.
Ministr:
Ing. Lér CSc. v. r.
Příl.1
Vyobrazení mince