Vyhláška ze dne 1.12.1982 o vydání stříbrných pamětních stokorun k 100. výročí narození Jaroslava Haška

17.1.1983 | Sbírka:  5/1983 Sb. | Částka:  1/1983ASPI

Vztahy

Nadřazené: 35/1954 Sb., 41/1953 Sb.
Pasivní derogace: 142/2000 Sb.
5/1983 Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva financí
ze dne 1. prosince 1982
o vydání stříbrných pamětních stokorun k 100. výročí narození Jaroslava Haška
Federální ministerstvo financí vyhlašuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě, a na základě § 2 odst. 2 vládního nařízení č. 35/1954 Sb., o pamětních mincích:
§ 1
(1) U příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Haška se vydávají pamětní stříbrné stokoruny.
(2) Pamětní stříbrné stokoruny se razí ze slitiny o 500 dílech stříbra, 400 dílech mědi, 50 dílech niklu a 50 dílech zinku. Hmotnost stokoruny je 9 g. Při ražbě je povolena odchylka nahoru i dolů v hmotnosti 10/1000 a v obsahu stříbra 5/1000. Průměr stokoruny je 29 mm, její hrana je vroubkovaná.
§ 2
(1) Na líci pamětní stříbrné stokoruny je uprostřed státní znak Československé socialistické republiky a pod ním ve dvou řádcích je označení hodnoty "100 Kčs". V opise do kruhu zleva je název státu "ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA".
(2) Na rubu pamětní stříbrné stokoruny je portrét Jaroslava Haška v čelném pohledu. Pod portrétem je ve třech řádcích jméno "Jaroslav Hašek" a letopočty "1883 1983".
(3) Autorem návrhu pamětní stříbrné stokoruny je Štefan Novotný, jehož značka "N" je umístěna na rubu vlevo pod portrétem.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 21. dubna 1983.
Ministr:
Ing. Lér CSc. v. r.
Příl.1
Vyobrazení mince