Vyhláška ze dne 22.5.1924 o vydání nových padesátikorunových státovek (tvaru II.)

24.5.1924 | Sbírka:  107/1924 Sb. | Částka:  57/1924ASPI

Vztahy

Nadřazené: 106/1924 Sb.
Pasivní derogace: 200/1932 Sb.
107/1924 Sb.
Vyhláška
bankovního úřadu ministerstva financí
ze dne 22. května 1924
o vydání nových padesátikorunových státovek (tvaru II.).
Z nařízení vlády republiky Československé ze dne 22. května 1924, čís. 106 Sb. z. a n., počne bankovní úřad ministerstva financí dnem 26. května 1924 vydávati u svého hlavního ústavu v Praze i u všech svých odboček nové státovky po padesáti korunách československých s datem 12. července 1922 (tvaru II.).
Ministr financí:
Bečka v. r.
Členové Bankovního výboru:
Dr. Vilém Pospíšil v. r.
Dr. Emil Roos v. r.
Popis padesátikorunové státovky s datem 12. července 1922 (tvaru II.).
Státovky na 50 Kč jsou 162 mm dlouhé a 81 mm vysoké, tištěné na papíře, jímž prosvítá vodotiskové mřížkování, viditelné zejména na bílých nepotištěných okrajích.
Na líci státovky jsou ornamentální obrazce rázu geometrického v pásech, které střídají se v barvách, a to jednak ve hnědé a šedé, jednak ve tmavozelené a modré. Vlevo nahoře v kruhovitém medailonu vtištěn jest rumělkou na způsob pečeti znakový lev a vpravo dole v stejném medailonu profil ženské hlavy, symbolu úrody. V rozích jsou čtvrtkruhové hnědé výplně, ve kterých vynikají světlejší hodnotní číslice "50".
Text - celkem světlý - rozložen jest takto:
V hořejším modrozeleném pásu "REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ", pod ním v hnědošedém pásu, který sestává z kotoučů střídavě odlišně rýsovaných a srpovitě přes sebe přečnívajících: "TATO STÁTOVKA VYDANÁ PODLE ZÁKONA ZE DNE 10. DUBNA 1919, Č. 187 SB. Z. A NAŘ., PLATÍ", v hlavním středním pásu utvořeném z hustého tmavohnědého a tmavošedého mnohotvarého čárkování: "PADESÁT KORUN ČESKOSLOVENSKÝCH". Níže pak jest umístěno pokračování textu: "V PRAZE DNE 12. ČERVENCE 1922" SERIE NOVÁK ČÍSLO
MINISTR FINANCÍ
v pásu utvořeném z kotoučů, obdobném kotoučovému pásu svrchu vylíčenému, avšak s kotouči co do barvy opačně seřaděnými.
Dole v okrajové zelenomodré obrubě natištěna jest hnědou barvou trestní doložka: "PADĚLÁNÍ STÁTOVEK TRESTÁ SE PODLE ZÁKONA".
Číslice serií a čísel jsou karmínové.
Na rubu, na vlnovkovém podtisku v barvách postupně se měnících, a to modré, zelené, žluté a modré, jest vlastní obraz v tmavofialovém měditisku, poprsí rozsévače s rozpřaženou rukou. V pozadí rýsuje se Trenčínský v hrad. Stuhy s nápisy "REPUBLIKA" nahoře, a "ČESKOSLOVENSKÁ" dole tvoří rám obrazu. K obrazu přimyká se vlevo obdélníková výplň ve středu s velkou hodnotní číslici "50", obklopenou kotouči s označením hodnoty v pěti jazycích, napravo pak obilní snop ovinutý ozdobným pásem vybíhajícím z rámu. V každém rohu jest malá číslice "50"