Vyhláška ze dne 22.4.1987 o vydání pamětních stříbrných pětisetokorun k 100. výročí narození Josefa Lady

30.4.1987 | Sbírka:  33/1987 Sb. | Částka:  8/1987ASPI

Vztahy

Nadřazené: 35/1954 Sb., 41/1953 Sb.
Pasivní derogace: 142/2000 Sb.
33/1987 Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva financí
ze dne 22. dubna 1987
o vydání pamětních stříbrných pětisetkorun k 100. výročí narození Josefa Lady
Federální ministerstvo financí vyhlašuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě, a na základě § 2 odst. 2 vládního nařízení č. 35/1954 Sb., o pamětních mincích:
§ 1
(1) U příležitosti 100. výročí narození národního umělce Josefa Lady se vydávají pamětní stříbrné pětisetkoruny (dále jej "pětisetkoruny").
(2) Pětisetkoruny se razí ze slitiny obsahující 900 dílů stříbra a 100 dílů mědi. Hmotnost pětisetkoruny je 24 g. Při ražbě je povolena odchylka nahoru i dolů v hmotnosti 10/1000 a v obsahu stříbra 5/1000. Průměr pětisetkoruny je 40 mm. Na její hraně je text "ČESKÝ MALÍŘ NÁRODNÍ UMĚLEC".
§ 2
(1) Na líci pětisetkoruny je uprostřed nahoře státní znak Československé socialistické republiky a pod ním ve třech řádcích název státu "ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA". V řádku uprostřed, rozděleném státním znakem, je označení hodnoty "500 Kčs".
(2) Na rubu pětisetkoruny je v popředí dole zobrazena podle Ladových kreseb skupina dětí se sněhulákem. Za nimi jsou Hrusice, rodná obec Josefa Lady, z konce devatenáctého století, rovněž podle jeho malby. V dolní části jsou v rozděleném řádku letopočty "1887" a "1987" a pod nimi uprostřed dole nápis "JOSEF LADA".
(3) Autorem návrh pětisetkoruny je Jaroslav Bejvl. Jeho jména "J. BEJVL" je umístěno v plastice vyobrazení obce Hrusice vpravo dole.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. května 1987.
Ministr:
Ing. Žák v. r.
Příl.1
Vyobrazení mince