Vyhláška ze dne 12.4.1988 o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 300. výročí narození Juraje Jánošíka

20.4.1988 | Sbírka:  57/1988 Sb. | Částka:  9/1988ASPI

Vztahy

Nadřazené: 35/1954 Sb., 41/1953 Sb.
Pasivní derogace: 142/2000 Sb.
57/1988 Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva financí
ze dne 12. dubna 1988
o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 300. výročí narození Juraje Jánošíka
Federální ministerstvo financí vyhlašuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě, a na základě § 2 odst. 2 vládního nařízení č. 35/1954 Sb., o pamětních mincích:
§ 1
(1) K 300. výročí narození slovenského lidového hrdiny Juraje Jánošíka se vydávají pamětní stříbrné padesátikoruny (dále jen "padesátikoruny").
(2) Padesátikoruny se razí ze slitiny o 500 dílech stříbra, 400 dílech mědi, 50 dílech niklu a 50 dílech zinku. Hmotnost padesátikoruny je 7 g. Při ražbě je povolena odchylka nahoru i dolů v hmotnosti 10/1000 a v obsahu stříbra 5/1000. Průměr padesátikoruny je 27 mm, její hrana je vroubkovaná.
§ 2
(1) Na líci je uprostřed nahoře státní znak Československé socialistické republiky a dole pod ním ve třech řádcích název státu "ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA". Vedle státního znaku je vlevo ve dvou řádcích označení hodnoty "Kčs 50", vpravo je valaška s kvítkem.
(2) Na rubu je vyobrazena postava Juraje Jánošíka v dobovém oděvu a s valaškou. Uprostřed vlevo v řádku je jméno "JURAJ" a pod ním v řádku příjmení "JÁNOŠÍK". Počáteční písmeno příjmení je ztvárněno jako zaostřený hák se sokolem, další písmena pokračují přes spodní část postavy. V rozděleném řádku dole jsou letopočty "1688" a "1988". Vpravo uprostřed při okraji je drobný kvítek.
(3) Autorem návrhu padesátikoruny je národní umělec Ján Kulich. Iniciály jeho jména "J.K." jsou umístěny na líci uprostřed dole.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 1988.
Ministr:
Ing. Žák v. r.
Příl.1
Vyobrazení mince