Vyhláška ze dne 22.3.1989 o vydání pamětních stříbrných stokorun k 50. výročí událostí 17. listopadu 1939

3.4.1989 | Sbírka:  40/1989 Sb. | Částka:  10/1989ASPI

Vztahy

Nadřazené: 35/1954 Sb., 41/1953 Sb.
Pasivní derogace: 142/2000 Sb.
40/1989 Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva financí
ze dne 22. března 1989
o vydání pamětních stříbrných stokorun k 50. výročí událostí 17. listopadu 1939
Federální ministerstvo financí podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě, a na základě § 2 odst. 2 vládního nařízení č. 35/1954 Sb., o pamětních mincích, v dohodě se Státní bankou československou vyhlašuje:
§ 1
(1) K 50. výročí událostí 17.listopadu 1939 se vydávají pamětní stříbrné stokoruny (dále jen "stokoruny").
(2) Stokoruny se razí ze slitiny o 500 dílech stříbra, 400 dílech mědi, 50 dílech niklu a 50 dílech zinku. Hmotnost stokoruny je 13 g. Při ražbě je povolena odchylka nahoru i dolů v hmotnosti 10/1000 a v obsahu stříbra 5/1000. Průměr stokoruny je 31 mm, její hrana je vroubkovaná.
§ 2
(1) Na líci stokoruny je uprostřed státní znak Československé socialistické republiky a okolo něho v neuzavřeném opise je název státu "ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA". Pod státním znakem je ve dvou řádcích označení hodnoty "100 Kčs".
(2) Na rubu stokoruny je na pozadí ostnatých drátů vyobrazena poškozená pečeť Univerzity Karlovy. V horní části je ve dvou řádcích nápis "17. LISTOPAD 1939-1989".
(3) Autorem návrhu je akademický sochař Jan Bradna. Iniciály jeho jména "JB" jsou na rubu uprostřed dole.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 3. dubna 1989.
Ministr financí ČSSR:
Ing. Stejskal v. r.
Předseda Státní banky československé:
Ing. Potáč v. r.
Příl.1
Vyobrazení mince