Vyhláška ze dne 24.10.1989 o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí narození Karla Čapka

30.11.1989 | Sbírka:  138/1989 Sb. | Částka:  31/1989ASPI

Vztahy

Nadřazené: 35/1954 Sb., 41/1953 Sb.
Pasivní derogace: 142/2000 Sb.
138/1989 Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva financí
ze dne 24. října 1989
o vydaní pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí narození Karla Čapka
Federální ministerstvo financí vyhlašuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě, a na základě § 2 odst. 2 vládního nařízení č. 35/1954 Sb., o pamětních mincích:
§ 1
(1) K 100. výročí narození spisovatele Karla Čapka se vydávají pamětní stříbrné stokoruny (dále jen "stokoruny").
(2) Stokoruny se razí ze slitiny o 500 dílech stříbra, 400 dílech mědi, 50 dílech niklu a 50 dílech zinku. Hmotnost stokoruny je 13 g. Při ražbě je povolena odchylka nahoru i dolů v hmotnosti 10/1000 a v obsahu stříbra 5/1000. Průměr stokoruny je 31 mm, její hrana je vroubkovaná.
§ 2
(1) Na líci stokoruny je v horní části uprostřed státní znak Československé socialistické republiky a pod ním ve třech řádcích název státu "ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA". Pod názvem státu je ve dvou řádcích označení hodnoty "100 Kčs".
(2) Na rubu stokoruny je portrét Karla Čapka. Jeho jméno "KAREL ČAPEK" je v opise vlevo, letopočty "1890-1990" jsou v opise vpravo.
(3) Autorem návrhu stokoruny je akademický sochař Anton Gábrik. Iniciály jeho jména "AG" jsou umístěny na rubu vpravo dole vedle portrétu.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem l5. prosince 1989.
Ministr financí Československé socialistické republiky:
Ing. Stejskal v. r.
Předseda Státní banky československé:
Ing. Potáč v. r.
Příl.1
Vyobrazení mince