Vyhláška ze dne 14.2.1991 o vydávání mincí po 1 haléři, 5 haléřích, 10 haléřích, 20 haléřích, 50 haléřích, 1 Kčs, 2 Kčs a 5 Kčs se státním znakem České a Slovenské Federativní Republiky

1.3.1991 | Sbírka:  60/1991 Sb. | Částka:  13/1991ASPI
60/1991 Sb.
VYHLÁŠKA
Státní banky československé
ze dne 14. února 1991
o vydávání mincí po 1 haléři, 5 haléřích, 10 haléřích, 20 haléřích, 50 haléřích, 1 Kčs, 2 Kčs a 5 Kčs se stáním znakem České a Slovenské Federativní Republiky
Státní banka československá vyhlašuje podle § 16 písm. d) zákona č. 130/1989 Sb., o Státní bance československé:
§ 1
V průběhu roku 1991 budou postupně vydávány do oběhu mince po 1 haléři, 5 haléřích, 10 haléřích, 20 haléřích, 50 haléřích, 1 Kčs, 2 Kčs a 5 Kčs se státním znakem České a Slovenské Federativní Republiky (dále jen "mince").
§ 2
(1) Mincovní slitiny, hmotnosti, průměry a úprava hrany zůstávají u mincí nezměněny.1)
(2) Na lícních stranách mincí je uprostřed státní znak České a Slovenské Federativní Republiky. Nad nim je zkratka názvu státu "ČSFR" a pod ním letopočet ražby. Po stranách státního znaku jsou tři stylizované lípové lístky. Pod letopočtem uprostřed dole je značka autora návrhů lícních stran Miroslava Ronaie "R".
(3) Na rubové straně mincí po 1 haléři je uprostřed číslice "1". Po stranách při okraji mince jsou lípové snítky sepnuté stužkou uprostřed dole.
(4) Na rubové straně mincí po 5 haléřích, 10 haléřích 20 haléřích a 50 haléřích je uprostřed označení hodnoty hodnotovými čísly a písmenem "h". Pod hodnotovými čísly je umístěna značka autora návrhu rubových stran akademického sochaře Františka Davida "D".
(5) Rubová strana mincí po 1 Kčs se nemění.
(6) Na rubové straně mincí po 2 Kčs je v pravé části označení hodnoty velkou číslicí "2" a zkratka měnové jednotky "Kčs". V levé části je umístěn stylizovaný lípový list. Značka autora návrhu rubové strany akademického sochaře Josefa Nálepy "JN" je umístěna vpravo od stopky stylizovaného listu.
(7) Na rubové straně mincí po 5 Kčs je uprostřed označení hodnoty velkou číslicí "5". Na pozadí jsou zpodobeny konstrukce stavebních jeřábů, v pravé horní části je stylizovaný květ. Jméno autora návrhu rubové strany akademického sochaře Jiřího Harcuby "HARCUBA" je umístěno pod číslicí "5".
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1991.
Předseda Státní banky československé:
Ing. Tošovský v. r.
1) Vyhláška č. 45/1953 Sb., o vydání peněz vzoru 1953.
Vyhláška č. 48/1957 Sb., o vydání mincí 1 Kčs.
Vyhláška č. 61/1966 Sb., o vydání mincí po 5 Kčs a o vydání pamětních stříbrných desetikorun "Velká Morava - 1100 let".
Vyhláška č. 62/1972 Sb., o vydání mincí po 20 haléřích a 2 Kčs.
Vyhláška č. 82/1974 Sb., o vydání mincí po 10 haléřích vzoru 1974.
Vyhláška č. 33/1977 Sb., o vydání mincí po 5 haléřích vzoru 1977.
Vyhláška č. 101/1978 Sb., o vydání mincí po 50 haléřích vzoru 1978.