Vyhláška ze dne 29.4.1991 o vydání pamětních stříbrných stokorun k znovuotevření Stavovského divadla v Praze při příležitosti 200. výročí úmrtí Wolfganga Amadea Mozarta

30.5.1991 | Sbírka:  199/1991 Sb. | Částka:  40/1991ASPI

Vztahy

Nadřazené: 130/1989 Sb.
Pasivní derogace: 142/2000 Sb.
199/1991 Sb.
VYHLÁŠKA
Státní banky československé
ze dne 29. dubna 1991
o vydání pamětních stříbrných stokorun k znovuotevření Stavovského divadla v Praze při příležitosti 200. výročí úmrtí Wolfganga Amadea Mozarta
Státní banka československá vyhlašuje podle § 16 písm. d) zákona č. 130/1989 Sb., o Státní bance československé:
§ 1
(1) K znovuotevření Stavovského divadla v Praze při příležitosti 200. výročí úmrtí Wolfganga Amadea Mozarta se vydávají pamětní stříbrné stokoruny (dále jen "stokoruna").
(2) Stokoruna se razí ze slitiny obsahující 700 dílů stříbra a 300 dílů mědi. Hmotnost stokoruny je 13 g. Při ražbě je povolena odchylka nahoru i dolů v hmotnosti 10/1000 a v obsahu stříbra 5/1000. Průměr stokoruny je 31 mm, její hrana je vroubkovaná.
§ 2
(1) Na líci stokoruny je uprostřed v horní části státní znak České a Slovenské Federativní Republiky. Název státu "ČESKÁ A SLOVENSKÁ FEDERATIVNÍ REPUBLIKA" je v neuzavřeném opisu při okraji mince. Pod státním znakem je ve dvou řádcích označení hodnoty "100 Kčs".
(2) Na rubu stokoruny je portrét Wolfganga Amadea Mozarta v pravém profilu. V úrovni límce vpravo je stylizované průčelí budovy Stavovského divadla v Praze. V opisu v neuzavřeném kruhu je uveden název "STAVOVSKÉ DIVADLO" a faksimile podpisu W A MOZART". V dolní části portrétu jsou letopočty "1791-1991". Autorem návrhu stokoruny je akademický sochař Jiří Harcuba. Iniciála jeho jména "H" je umístěna vpravo od budovy divadla.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 30. května 1991.
Předseda Státní banky československé:
v z. Ing. Zahradník v. r.