Nařízení ze dne 11.4.1991 o výši finanční náhrady v hotovosti poskytované podle zákona o mimosoudních rehabilitacích

31.5.1991 | Sbírka:  233/1991 Sb. | Částka:  46/1991ASPI

Vztahy

Nadřazené: 87/1991 Sb.
233/1991 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
České republiky
ze dne 11. dubna 1991
o výši finanční náhrady v hotovosti poskytované podle zákona o mimosoudních rehabilitacích
Vláda České republiky nařizuje podle § 13 odst. 5 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích:
§ 1
Příslušné ústřední orgány státní správy České republiky 1) vyplácejí v jednotlivých případech v hotovosti finanční náhradu ve výši 10 000 Kčs. Pokud finanční náhrada stanovená podle platných cenových předpisů je nižší, proplatí se v hotovosti vypočtená částka.
§ 2
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. června 1991.
Pithart v. r.
1) § 1 zákona České národní rady č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích.