Nařízení ze dne 8.5.1991 kterým se zrušuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 18/1990 Sb., o regulačních odvodech ve mzdové oblasti

28.6.1991 | Sbírka:  258/1991 Sb. | Částka:  49/1991ASPI

Vztahy

Nadřazené: 156/1989 Sb.
Aktivní derogace: 18/1990 Sb.
258/1991 Sb.
NAŘÍZENÍ
VLÁDY České republiky
ze dne 8. května 1991,
kterým se zrušuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 18/1990 Sb., o regulačních odvodech ve mzdové oblasti
Vláda České republiky nařizuje podle § 10 odst. 2 zákona č. 156/1989 Sb., o odvodech do státního rozpočtu:
§ 1
Zrušuje se nařízení vlády České socialistické republiky č. 18/1990 Sb., o regulačních odvodech ve mzdové oblasti.
§ 2
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Pithart v. r.