Redakční sdělení ze dne 27.1.1992 o opravě chyb

27.1.1992 | Sbírka:  RS02/92 | Částka:  8/1992ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 509/1991 Sb., 40/1964 Sb.
RS02/92
REDAKČNÍ SDĚLENÍ
o opravě chyb
v zákonu č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník, v českém vydání
V čl. I bod 109 § 731 má správně znít:
"§ 731
Pro zánik příkazní smluvy se použijí přiměřeně ustanovení o zániku plné moci (§ 33b).",
v § 777 v první větě mají místo slov "zprostředkovatelskou smlouvou" správně být slova "zprostředkovávanou smlouvou".
Redakce