Opatření ze dne 1.12.1993 k zavedení Odvětvové klasifikace ekonomických činností

23.12.1993 | Sbírka:  OP19/93 | Částka:  77/1993ASPI

Vztahy

Nadřazené: 278/1992 Sb.
Pasivní derogace: 464/2002 Sb., 309/1999 Sb., OP23/98, OP39/95
OP19/93
OPATŘENÍ
Českého statistického úřadu ze dne 1. prosince 1993 k zavedení Odvětvové klasifikace ekonomických činností
Český statistický úřad podle § 24 odst. 4 zákona České národní rady č. 278/1992 Sb., o státní statistice, zavádí s účinností od 1. ledna 1994 pro účely sledování informací o rozvoji národního hospodářství a společnosti a pro účely mezinárodního porovnání Odvětvovou klasifikaci ekonomických činností (dále jen "klasifikace").
Klasifikace je základním tříděním všech činností prováděných právnickými nebo fyzickými osobami.
Český statistický úřad vydá klasifikaci jako samostatnou publikaci, kterou je možné obdržet u firmy SIAK a.s., Zlín - Louky. Se změnami a doplňky, které jsou uvedeny v příloze k tomuto opatření, je možno nadále používat také Odvětvovou klasifikaci ekonomických činností, vydanou Federálním statistickým úřadem v roce 1991.
Klasifikaci je možné též obdržet na disketě v Českém statistickém úřadě, Sokolovská 142, Praha 8 - Karlín.
Předseda:
Ing. Outrata v.r.
Příl.
1.
Zrušené čtyřmístné kódy
                            přísluší do

05.03 Služby v rámci rybolovu             05.01
11.11 Dobývání ropy                  11.10
11.12 Dobývání zemního plynu (vč. plynu
   z důlní degazace)                11.10
11.13 Dobývání bitumenních hornin           11.10
15.99 Výroba jiných nealkoholických nápojů
   (bez ovocných šťáv)               15.98
17.73 Výroba pletených oděvů              18.22
17.74 Výroba pleteného spodního prádla         18.23
17.75 Výroba ostatního pleteného zboží
   a doplňků (rukavic ap.)             18.24
60.25 Silniční doprava zboží              60.24
61.11 Námořní doprava                 61.10
61.12 Pobřežní doprava                 61.10
2.
Zrušené pětimístné kódy
                            přísluší do

01.50.1 Lov a odchyt zvěře               01.50
01.50.2 Odchov divokých zvířat
    vč. přidružených služeb            01.50
15.13.1 Výroba masných výrobků (vč. drůbežích)     15.13
15.13.8 Výroba umělých střev              25.21
15.89.5 Výroba hotových jídel a polotovarů      růz. tříd dle
                           materiálu
15.89.6 Výroba potravinářských přípravků
    jinde neuvedená                15.89 9
15.89.8 Nespecializovaná mrazírenská výroba      40.30 2
17.25.1 Tkaní tkanin kombin. z česané a
    mykané vlnařské příze             17.23
17.25.2 Tkaní ostatních vlnařských tkanin       17.23
17.54.3 Výroba vaty a obvazových prostředků      24.42
                            17.54 9
17.54.4 Výroba textilních knotů, hadic ap.       17.54 9
23.10.1 Zpracování tuhých paliv            23.10
23.10.2 Zpracování plynných paliv           40.20
26.15.1 Výroba skla tech., laborator.,
    optického, osvětlovacího            26.15
26.15.2 Výroba skla užitkového             26.13 1
29.56.2 Výroba zřízení pro jaderné
    elektrárny a teplárny             28.30
32.20.3 Výroba telefonních a dálnopisných přístrojů  32.20 2
36.14.1 Výroba rovného nábytku             36.14
36.14.9 Výroba ostatního nábytku            36.14
36.63.4 Výroba svíčkařská               36.63 9
51.70.1 Velkoobchod s papírenským zbožím        51.56 1
51.70.9 Ostatní velkoobchod              55.51 1
55.52.2 Stravování ve škol. zařízeních, menzách    55.51 2
55.52.9 Stravování účelové ostatní           55.51
60.25.1 Silniční doprava veřejná            60.24
60.25.2 Silniční doprava neveřejná (závodová)     60.24
3.
Doplnění nových kódů
01.25 9  Chov zvířat jinde neuvedený
11.10   Dobývání ropy, zemního plynu a bitumenních hornin
15.89 9  Výroba potravinářských přípravků jinde neuvedená
24.42 1  Výroba léčiv
24.42 2  Výroba vaty a obvazových prostředků pro zdravotnické
      účely
26.13 1  Výroba užitkového skla (kromě křišťálového)
26.13 2  Výroba křišťálového skla
29.56 3  Výroba strojů a přístrojů pro tisk, brožování a vazbu
      knih
40.30 1  Výroba a rozvod páry a teplé vody
40.30 2  Výroba chladu
45.21 2  Výstavba budov jinde neuvedených
45.21 3  Výstavba mostů, visutých dálnic, tunelů a podchodů
45.21 4  Výstavba trubních, komunikačních a energetických vedení
51.56 1  Velkoobchod s papírenským zbožím
51.56 9  Velkoobchod s meziprodukty jinde neuvedenými, kromě
      zemědělských
52.48 1  Maloobchod s optickými přístroji, fotozbožím
52.48 2  Maloobchod s obkladovým materiálem
52.48 3  Maloobchod s hodinami, klenoty, bižuterií
52.48 4  Maloobchod s potřebami pro sport, volný čas
52.48 5  Maloobchod s květinami
52.48 6  Maloobchod s pevnými a plynnými palivy
52.48 9  Maloobchod s ostatním zbožím
55.51 1  Provoz závodních kuchyní
55.51 2  Stravování ve školních zařízeních, menzách
61.10   Námořní a pobřežní doprava
90.00 3  Čištění města
4.
Změny názvů položek souvisejících se změnou jejich obsahu
15.89  Výroba potravinářských výrobků jinde neuvedená
    (upřesnění obsahu)
15.89 1 Výroba potravinářských koncentrátů aj. upravených
    potravin
15.89 2 Výroba vaječných výrobků
15.89 3 Výroba droždí
15.89 4 Výroba umělého medu, karamelu, inulinu
    (získávání medu přísluší do 01.25 1)
15.98  Stáčení minerální a pitné vody do lahví
    a výroba nealkoholických nápojů
21.23  Výroba kancelářských potřeb z papíru
22.22  Tisk ostatní (vč. školních potřeb)
23.10  Výroba koksárenských produktů
24.42  Výroba léčiv, vaty a obvazových prostředků
    pro zdravotnické účely
24.70 1 Výroba syntetických vláken (záměna s položkou 24.70 2)
24.70 2 Výroba umělých vláken (záměna s položkou 24.70 1)
25.12  Protektorování a předělávání pryžových pneumatik
    (opravy pneumatik přísluší do 50.20)
28.30  Výroba parních kotlů kromě kotlů pro ústřední topení;
    výroba jaderných reaktorů
29.56 1 Výroba strojů a zařízení pro zpracování pryže a plastů
    (stroje a zařízení pro chemický průmysl jsou zatříděny
    v jiných položkách podle jejich charakteru - 28.21, 29.21
    29.24 atd.)
32.20 2 Výroba telefonních a dálnopisných přístrojů a ústředen
36.15  Výroba matrací (výroba lůžkového nábytku přísluší
    do položky 36.14 9)
40.30  Výroba a rozvod páry a teplé vody, výroba chladu
45.21 9 Výstavba pozemních a inženýrských staveb jinde neuvedená
45.25  Specializované stavební činnosti, jinde neuvedené
51.38  Specializovaný velkoobchod s jinými potravinami
    vč. ryb, korýšů a měkkýšů (záměna s položkou 51.39)
51.39  Nespecializovaný velkoobchod potravinami, nápoji,
    tabákem (záměna s položkou 51.38)
51.44  Velkoobchod s porcelánovými a sklářskými výrobky,
    tapetami a čisticími prostředky
51.53  Velkoobchod s dřevem, stavebními materiály,
    nátěrovými hmotami
55.51  Stravování účelové
55.52  Dodávky hotových jídel
60.24  Silniční nákladní doprava
74.15  Činnosti administrativního řízení podniků
74.20 4 Hydrometeorologické a meteorologické činnosti
90.00 1 Odstraňování odpadních vod (záměna s položkou 90.00 2)
90.00 2 Odstraňování pevných odpadů (záměna s položkou 90.00 1)