Sdělení ze dne 21.3.1994 k účtové osnově a postupům účtování pro pojišťovny

21.3.1994 | Sbírka:  323/7 391/94 | Částka:  4/1994ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: V/2-25 430/1992
323/7 391/94
Sdělení
k účtové osnově a postupům účtování pro pojišťovny
Referent:
JUDr. Huleš,
tel.: 2454 3377
Ing. Sýkora,
tel. 2454 2670
Ing. Fišer,
tel.: 2454 2614
Pojišťovny založené podle zákona ČNR č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 320/1993 Sb., účtují s účinností od 1. ledna 1993 podle opatření čj. V/2-25 430/1992 ze dne 12. 12. 1992, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro pojišťovny, registrováno v částce 130/1992 Sb.
Podle tohoto opatření účtují pojišťovny v účtové skupině 44 o technických rezervách. Tímto postupem účtování se již v roce 1993 nahradilo účtování o pojistných účelových fondech pojišťoven.
Rezerva na pojistné jiných období (účet 441) je však pouze jinou formou časového rozlišení - výnosy příštích období. Vzhledem k tomu na tvorbu této rezervy nelze aplikovat ustanovení § 6 zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
Ředitel odboru 32:
Ing. Václav Křivohlávek, CSc. v.r.