Vyhláška ze dne 14.6.1994 o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 125. výročí zahájení provozu první koněspřežné městské tramvaje v Brně

15.7.1994 | Sbírka:  147/1994 Sb. | Částka:  45/1994ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
147/1994 Sb.
VYHLÁŠKA
České národní banky
ze dne 14. června 1994
o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 125. výročí zahájení provozu první koněspřežné městské tramvaje v Brně
Česká národní banka stanoví podle § 22 písm. a) zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance:
§ 1
(1) U příležitosti 125. výročí zahájení provozu první koněspřežné městské tramvaje v Brně se vydávají pamětní stříbrné dvousetkoruny (dále jen "dvousetkoruna").
(2) Dvousetkoruna se vydává v běžném provedení a ve zvláštním provedení určeném pro sběratelské účely s leštěným polem mince a matovým reliéfem (dále jen "zvláštní provedení").
(3) Dvousetkoruna v běžném i zvláštním provedení se razí ze slitiny obsahující 900 dílů stříbra a 100 dílů mědi. Hmotnost dvousetkoruny je 13 g, její průměr 31 mm a síla 2,05 mm. Hrana dvousetkoruny v běžném provedení je vroubkovaná, hrana dvousetkoruny ve zvláštním provedení je hladká. Při ražbě dvousetkoruny v běžném i zvláštním provedení je povolená odchylka nahoru i dolů v hmotnosti 0,13 g, v průměru 0,1 mm, v síle 0,1 mm a v obsahu stříbra 0,5 %.
§ 2
(1) Na líci dvousetkoruny je stylizovaný velký státní znak České republiky, umístěný blíže k hornímu okraji mince. V neuzavřeném opisu při okraji mince je název státu "ČESKÁ REPUBLIKA". Pod státním znakem je označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky "200 Kč" a pod ním je umístěn letopočet ražby mince "1994". Ve stejném řádku je vlevo od letopočtu umístěna značka mincovny, která dvousetkorunu razila.
(2) Na rubu dvousetkoruny jsou při levém horním okraji umístěny dvě stylizované koňské hlavy, pod nimi blíže k pravému okraji mince je vyobrazení prvního letního vozu koněspřežné městské tramvaje v Brně z r. 1869. Na kolejnici pod vozem jsou vlevo od kola vozu umístěny letopočty vztahující se k výročí zahájení provozu tramvaje "1869-1994". Při spodním a levém okraji mince je v neuzavřeném opisu text "KONĚSPŘEŽNÁ TRAMVAJ", který částečně překrývá jednu ze stylizovaných koňských hlav. Vpravo od stylizovaných koňských hlav je při pravém horním okraji mince rovněž v neuzavřeném opisu název města "BRNO". Autorem návrhu dvousetkoruny je akademický sochař Jiří Harcuba. Iniciála jeho příjmení "H" je umístěna při horním okraji mince vlevo od názvu města.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 3. srpna 1994.
Guvernér:
Ing. Tošovský v. r.