Opatření ze dne 19.10.1995, kterým se stanoví používání kursu při přepočtu majetku a závazků vyjádřených v cizí měně

19.10.1995 | Sbírka:  282/63 114/1995 | Částka:  69/1995ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Pasivní derogace: 282/105 880/2001
282/63 114/1995
Opatření
Ministerstva financí
ze dne 19. října 1995,
kterým se stanoví používání kursu při přepočtu majetku a závazků vyjádřených v cizí měně
Referent:
J. Doktor,
tel.: 2454 2395
Ministerstvo financí ČR podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, stanoví:
Čl.I
(1) Pro přepočet majetku a závazků vyjádřených v cizí měně na českou měnu podle ustanovení § 24 odst. 2 písm. a, b, c, d) zákona o účetnictví se používá směnný kurs devizového trhu vyhlašovaný Českou národní bankou.
(2) Podle tohoto opatření postupují právnické a fyzické osoby, které jsou účetními jednotkami ve smyslu zákona o účetnictví.
Čl.II
(1) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
(2) Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení a postupuje se podle něho u účetních případů vzniklých od 16. října 1995.
Ministr financí:
Ing. Ivan Kočárník, CSc., v.r.