Opatření ze dne 14.5.1996, kterým se mění a doplňuje uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky pojišťoven

5.6.1996 | Sbírka:  282/3 775/1996 | Částka:  45/1996ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: 282/58 850/1995, V/2-25 430/1992, V/2-31 380/1992
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.