Opatření ze dne 1.9.1997, kterým se mění opatření České národní banky č. 2, kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů předkládaných České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank

17.10.1997 | Sbírka:  5/1997 (CBN) | Částka:  87/1997ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
Aktivní derogace: 2/1997 (CBN)
Pasivní derogace: 1/1998 (CBN)