Opatření ze dne 20.10.1997 k zavedení Číselníku institucionálních sektorů a subsektorů

12.11.1997 | Sbírka:  OP33/97 | Částka:  90/1997ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
Pasivní derogace: 7/2002 (OP), 309/1999 Sb.
OP33/97
OPATŘENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 20. října 1997
k zavedení Číselníku institucionálních sektorů a subsektorů
Změna: 7/2002
Český statistický úřad podle § 19 odst. 1 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, zavádí s účinností od 1. ledna 1998 Číselník institucionálních sektorů a subsektorů, který je uveden v příloze k tomuto opatření.
Číselník institucionálních sektorů a subsektorů je závazný pro statistická zjišťování prováděná podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, a dále v případech, kde tak stanoví zvláštní právní předpis.
Číselník se uveřejňuje v plném znění také ve Zpravodaji Českého statistického úřadu. V Českém statistickém úřadě, Sokolovská 142, Praha 8 - odboru informačních služeb je k dostání i na disketě.
Předseda:
Ing. Outrata v. r.
Příloha
ČÍSELNÍK INSTITUCIONÁLNÍCH SEKTORŮ A SUBSEKTORŮ (ČISS)
------------------------------------------------------------------
*) Nové znění viz opatření 7/2002.