Sdělení ze dne 1.12.1998 k roční účetní uzávěrce a k předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 1998 u ústředních orgánů a rozpočtových a příspěvkových organizací jimi zřizovaných

1.12.1998 | Sbírka:  283/85 144/1998 | Částka:  12/1998ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 283/89 068/1997
Pasivní derogace: 28/78 511/2007-283
283/85 144/1998
Sdělení
ze dne 1. prosince 1998
k roční účetní uzávěrce a k předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 1998 u ústředních orgánů a rozpočtových a příspěvkových organizací jimi zřizovaných
Referent:
Ing. Eminger,
tel.57042675
Ministerstvo financí ČR sděluje, že pro roční účetní uzávěrku a předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 1998 u ústředních orgánů a rozpočtových a příspěvkových organizací jimi zřizovaných se prodlužuje platnost opatření Ministerstva financí ČR čj. 283/89 068/1997 ze dne 4. prosince 1997, uveřejněného ve Finančním zpravodaji č.12/1997.
Lhůty v tomto opatření se přiměřeně upraví posunutím o 1 rok. Termíny předkládání údajů roční závěrky za rok 1998 jsou stanoveny v příloze č. 1 k opatření Ministerstva financí ČR čj. 111/61 721/1997 ze dne 13. listopadu 1997, kterým se stanoví způsob předkládání údajů pro průběžné hodnocení plnění rozpočtů a způsob sestavení finančních výkazů. Opatření je uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 11/1997.
Lhůty pro předložení platebních dokladů, které musí být realizovány do konce roku 1998, a platebních dokladů, které bude možno realizovat začátkem roku 1999 na vrub rozpočtu roku 1998, v části B - Styk s peněžními ústavy, přílohy k opatření Ministerstva financí ČR čj. 283/89 068/1997 ze 4. prosince 1997, se upraví podle dopisu, který v současné době zasílá Česká národní banka všem svým klientům.
Ing. Antonín Jeřábek
ředitel odboru 28 - účetnictví