Opatření ze dne 1.8.1998, kterým se doplňuje opatření Ministerstva financí o rozpočtové skladbě

20.8.1998 | Sbírka:  111/50 030/1998 | Částka:  68/1998ASPI

Vztahy

Nadřazené: 576/1990 Sb.
Aktivní derogace: 111/74 200/1997
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
111/50 030/1998
OPATŘENÍ
Ministerstva financí,
kterým se doplňuje opatření MF ČR č.j. 111/74 200/1997 o rozpočtové skladbě
Ing. J. Kinšt,
tel.: 5704 3204
Ministerstvo financí stanoví podle § 10 odst. 4 zákona České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb.:
Čl.1
Opatření Ministerstva financí čj.: 111/74 200/1997, o rozpočtové skladbě, se doplňuje takto:
V příloze č. 1 se zřizuje kapitola státního rozpočtu "308-Národní bezpečnostní úřad".
Čl.2
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1998.
Ministr financí ČR:
Mgr. Ivo Svoboda, v.r