Opatření ze dne 22.9.1998, kterým se stanoví termín předložení návrhů zdravotně pojistných plánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 1999

7.10.1998 | Sbírka:  OP22/98 | Částka:  78/1998ASPI

Vztahy

Nadřazené: 280/1992 Sb.
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
OP22/98
OPATŘENÍ
Ministerstva zdravotnictví
ze dne 22. září 1998,
kterým se stanoví termín předložení návrhů zdravotně pojistných plánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 1999
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 15 odst. 2 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, termín předložení návrhů zdravotně pojistných plánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 1999 Ministerstvu zdravotnictví takto:
zaměstnanecké zdravotní pojišťovny předloží návrhy svých zdravotně pojistných plánů na rok 1999 Ministerstvu zdravotnictví nejpozději 26. října 1998.
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
MUDr. David, CSc. v. r.