Opatření ze dne 7.1.1999, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce

21.1.1999 | Sbírka:  283/93 486/1998 | Částka:  5/1999ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: V/20 530/1992
Pasivní derogace: 283/76 104/2000