Vládní nařízení ze dne 28.12.1928, kterým se prodlužuje opětně platnost předpisů §§ 13, 16, 17 a 18 vládního nařízení ze dne 21. října 1922, č. 305 Sb. z. a n., o zaopatření trvalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém

31.12.1928 | Sbírka:  219/1928 Sb. | Částka:  75/1928ASPI

Vztahy

Nadřazené: 329/1920 Sb.
Aktivní derogace: 219/1928 Sb.
Pasivní derogace: 219/1928 Sb.
219/1928 Sb.
Vládní nařízení
ze dne 28. prosince 1928,
kterým se prodlužuje opětně platnost předpisů §§ 13, 16, 17 a 18 vládního nařízení ze dne 21. října 1922, č. 305 Sb. z. a n., o zaopatření trvalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém.
Vláda republiky Československé nařizuje podle §u 75 zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 329 Sb. z. a n. (zákona náhradového) ve znění zákona ze dne 13. července 1922, č. 220 Sb. z. a n.
Čl. I.
Platnost předpisů §§ 13, 16, 17 a 18 vládního nařízení č. 305/1922 Sb. z. a n. ve znění vládního nařízení ze dne 29. srpna 1924, č. 192 Sb. z. a n., prodlužuje se do 31. prosince 1930.
Čl. II.
Nařízení toto působí dnem 1. ledna 1929. Provedou je všichni členové vlády.
Dr. Šrámek v. r.,
též za ministra Dra Beneše.
Černý v. r.
Dr. Vlasák v. r.
Dr. Gažík v. r.
Dr. Hodža v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r.
Dr. Nosek v. r.
Novák v. r.
Dr. Spina v. r.
Dr. Tiso v. r.
Udržal v. r.
Dr. Srdínko v. r.,
též za ministra Najmana.