Opatření ze dne 16.9.1999, kterým se oznamují změny obsahu a náležitosti celního prohlášení

20.9.1999 | Sbírka:  OP29/99 | Částka:  73/1999ASPI

Vztahy

Nadřazené: 13/1993 Sb.
Aktivní derogace: 135/1998 Sb.
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
OP29/99
Ministerstva financí
ze dne 16. září 1999,
kterým se oznamují změny obsahu a náležitosti celního prohlášení
Ministerstvo financí stanoví podle § 105 odst. 5 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 113/1997 Sb., (dále jen "celní zákon"):
Čl.1
Při uvádění údajů do odstavce 33 Jednotné celní deklarace se při dovozu zboží uvedeném v nařízení vlády č. 212/1999 Sb. ze dne 15. září 1999 uvede do čtvrté části zleva tohoto odstavce kód "4901".
Čl.2
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 20. září 1999.
Ministr:
doc. Ing. Mertlík, CSc. v. r.