Opatření ze dne 22.12.1999, kterým se mění a doplňuje účtová osnova a postupy účtování pro banky od roku 2000

26.1.2000 | Sbírka:  FZ282/83 709/1999 | Částka:  1/2000ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: 282/41 410/1993