Dodatek ze dne 18.4.2000 změna opatření o způsobu předkládání finančních výkazů

18.4.2000 | Sbírka:  111/35 372/2000 | Částka:  4/2000ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 111/61 721/1997
111/35 372/2000
Dodatek
k opatření MF č. 16/2000 (část VII. finančního výkazu Fin RO 2 - 04 - závazné ukazatele)
Referent:
Ing. I. Matějková,
tel. 5704 3109
Tímto dodatkem se doplňuje opatření Ministerstva financí ČR ze dne 13. listopadu 1997, kterým se stanoví způsob předkládání údajů pro průběžné hodnocení plnění rozpočtů a způsob sestavení finančních výkazů č. 72/1997 (vydané ve Finančním zpravodaji č. 11/1997), ve znění dalších doplňků (č. 79/1998 - FZ č. 11/1998, č. 52,53,54/1999 - FZ č. 9-10/1999, č. 2/2000 - FZ č.1/2000 a č. 16/2000 - FZ) takto:
Příloha č. 6 - vysvětlivky k finančnímu výkazu Fin RO 2-04 U,bod 9. Část VII. Vybrané ukazatele státního rozpočtu:
(1) Přehled kapitol vyplňující tuto část se upravuje a doplňuje následovně:
+-------------------------------+-----+------------+
|    Název ukazatele    |Číslo|Pro kapitoly|
|                |řádku|      |
+-------------------------------+-----+------------+
|Výdaje na Program podpory oprav| 7550|   317  |
|bytového fondu         |   |      |
+-------------------------------+-----+------------+
|Programy oprav bytového fondu | 7560|   317  |
|(ČMZRB)            |   |      |
+-------------------------------+-----+------------+
(2) Do finančního výkazu Fin RO 2 - 04 U VII. Vybrané ukazatele státního rozpočtu se doplňují řádky:
 VII. Vybrané ukazatele státního rozpočtu
+-------------------------+-----+---------+--------+----------+
|   Název ukazatele  |Číslo|Schválený|Rozpočet| Výsledek |
|             |řádku|rozpočet |  po  |od počátku|
|             |   |     | změnách|  roku  |
+-------------------------+-----+---------+--------+----------+
|      text     | r |  71  | 72  |  73  |
+-------------------------+-----+---------+--------+----------+
|Výdaje na Program podpory| 7550|     |    |     |
|oprav bytového fondu   |   |     |    |     |
|Programy oprav bytového | 7560|     |    |     |
|fondu (ČMZRB)      |   |     |    |     |
+-------------------------+-----+---------+--------+----------+
(3) Údaje nově zavedených řádků budou vyplněny již za období 02/2000.
(4) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
(5) Opatření nabývá účinnosti dnem 21. dubna 2000
Ředitelka odboru státního rozpočtu Ministerstva financí:
Ing. Renata Mládková, CSc., v. r.