Opatření ze dne 29.11.2000, kterým se mění účtová osnova a postupy účtování pro pojišťovny a uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky pojišťoven

29.11.2000 | Sbírka:  FZ2000/22 | Částka:  11/2000ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.